Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

YAC - THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ

STT
Thành tích
Phương châm
 1. Lưu Kim Hà - Chủ nhiệm
Lưu Kim Hà -MSSV: 21200019 - Lớp: 12020102
Chủ nhiệm
- Lớp trưởng lớp 12020102.
- Giải nhất đồng đội cuộc thi Finding yourself 2014 - khoa Tài chính - Ngân hàng.
- Xuất sắc trong các hoạt động góp phần cho sự phát triển của Nhà trường năm 2014.
- Thành tích học sinh Khá - rèn luyện Xuất sắc năm 2012-2013 và 2013-2014.
Mistake increases your experience and experience decreases your mistake.
2. Nguyễn Thị Ngọc Thơm - Phó chủ nhiệm

Nguyễn Thị Ngọc Thơm - MSSV: 21200100 - Lớp: 12020102
Chức vụ: Phó chủ nhiệm.
-  Giải nhì “Thủ lĩnh sinh viên” lần 2 khoa Kế toán năm 2014.
- Thành tích học sinh Khá - rèn luyện Xuất sắc năm 2012-2013 và 2013-2014.
Nơi nào không có hi vọng, nơi đó không có sự cố gắng.
3. Nguyễn Hữu Hưng - Trưởng Ban truyền thông sự kiện
Nguyễn Hữu Hưng - MSSV: 21200181 - lớp: 12020102
Chức vụ: Trưởng Ban Truyền thông, Ban Sự kiện.
- Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động góp phần cho sự phát triển của Nhà trường năm 2014.
- Đạt thành tích học tập Khá - rèn luyện Xuất sắc năm học 2013-2014.
Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.
long fb
Nguyễn Thành Long - MSSV: 21200200 - Lớp: 12020102
Chức vụ: Trưởng ban Kỹ thuật.
Sinh viên rèn luyện Xuất sắc năm học 2013-2014.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
5. Hà Hải Đăng - Trưởng Ban nội dung
Hà Hải Đăng - MSSV: 21200153 - Lớp: 12020101
Chức vụ: Trưởng ban Nội dung.
Sinh viên học tập, rèn luyện Xuất sắc năm 2012-2013, 2013-2014.
Hãy luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn, bởi vì sẽ có ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó.
hanh -fb
Nguyễn Lý Ngọc Hạnh - MSSV: 21200022 - Lớp: 12020102
Chức vụ: Thư ký.
Thành tích học tập Khá - rèn luyện Xuất sắc năm học 2013-2014.
Việc hôm nay không để ngày mai.
Trần Thị Kim Ngân - MSSV: 21200211 - Lớp: 12020102
Chức vụ: Ban Cố vấn.
Thành tích học tập Giỏi - rèn luyện Xuất sắc năm học 2013-2014.
Một người với đôi bàn tay trắng vẫn sẽ có được tất cả nếu người đó muốn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét